İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

çoban götümü fena sikti

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Selam arkadaşlar ben özlem Şu ?n 19 y?ş?nd?y?m ve ?ldum ?l??? ?lgun erkeklerden h?şl?n?r?m.
??yum 1.
60 ?m, k?l?m 44, e?mer?m, ??ç?m ??y?h ve k???, göz reng?m ??e k?hve.
? z?m?n d?h? l??eye g?d?y?rdum ve 16 y?ş?nd?yd?m.
? güne k?d?r ??n?ell?kle ?lg?l? h?ç b?r şey b?lm?y?rdum.
?m? ?kuld?n b?z? k?z?rk?d?şl?r?m anal seks yaptıklarını ve ç?k zevk ?ld?kl?r?n? b?n? ?nl?tm?şl?rd?.
?er y?l ?lduğu g?b? y?z t?t?l?ne köye g?der?z.
?öyümüz ç?k güzeld?r, d?ğl?r?n ?r???nd?, ?rm?nl?k, ?ek f?zl? ?n??n?n ?lm?d?ğ? b?r yerd?r.
?n? y?l? uz?k ?lduğu ?ç?n ?ek k?m?e b?lmez.
?nnem b?b?m ve küçük k?rdeş?mle y?z t?t?l?m?z? köyde geç?r?r?z.
??b?m y?kl?ş?k 20 gün k?l?r tekr?r ?nk?r?y? döner, ??nr? h?ft?d? b?r gün gel?r k?l?r g?der.
?v?m?z köyün b?r?z d?ş?nd??r.
??r t?ne k?mşumuz v?r, ? d? köyümüzün ç?b?n? ?r?l ?m??.
?r?l ?m?? 32 y?ş?nd? ve bu z?m?n? k?d?r h?ç evlenmem?ş, ç?k ?y? b?r ?d?md?r.
?r?m?z ??le?e de ç?k ?y?d?r.
?er ?ene ?r?l ?m??yl? k?yunl?r? ?tl?tm?y? d?ğ? g?der?m.
S?b?ht?n ?kş?m? k?d?r k?yunl?rl? v?k?t geç?rmek ç?k eğlen?el? ?lur.
?u ?ene de ?r?l ?m??n?n ?h?r?n? g?d?? k?yunl?rl? ?yn?m?y? b?şl?d?m.
??r ?üre ??nr? ?r?l ?m?? geld?, “???, h?ş geld?n Özlem, n???l??n, ?y?m???n k?z?” dey?? ??r?l?? y?n?ğ?m? ö?tü.
“??ş bulduk ?r?l ?m??, ?y?y?m, ?en n???l??n?” ded?m.
“?en de ç?k ?y?y?m, görmeyel? büyümüş, ?er?lm?ş ?er??lm?ş??n, k???m?n genç k?z ?lmuş?un be! ?ee, ?en büyüdükçe ben de k???d?ğ?m?n f?rk?n? v?r?y?rum!” ded?.
“??k be, h?ç değ?şmem?ş??n!” ded?m.
?eşekkür ett? ve b?b?m?n nerede ?lduğunu ??rdu.
“?vde.
” ded?m.
“??d? g?del?m b?b?n?n y?n?n?.
” ded?.
?lur ded?m, g?tt?k.
?r?l ?m?? b?b?ml? b?r?z muh?bbet ett?kten ??nr?, “Çeney? f?zl? ç?ld?k, ş?md? ekmek ??r??? k?z?nm?y? g?dey?m, y?z?k h?yv?nl?r ?ç?kt?, b?n? mü???de!” d?yerek ?y?ğ? k?lkt?.
??n? d?, “??d? küçük ç?b?n k?lk, k?yunl?r? gezd?rmey? özlem?ş??nd?r!” ded?.
(?r?l ?m?? b?n? he? küçük ç?b?n der).
“??m?m ?r?l ?m??, üzer?m? değ?şt?r?? gel?y?rum!” dey?? ?d?m? g?tt?m, m?v? k?t ??nt?l?numu ve bey?z gömleğ?m? g?y?nd?m geld?m.
?r?l ?m??yl? ber?ber k?yunl?r? ?tl?tm?y? g?tt?k.
??yunl?r? b?r?z gezd?rd?kten ??nr? b?r çeşmen?n b?ş?n? geld?k.
??yunl?r ?ul?n?y?rdu.
?en ?r?l ?m??n?n y?n?n? ?turdum.
?r?l ?m?? dev?ml? b?n? b?k?? gülüy?rdu.
“?r?l ?m?? ??n? b?rşey ??r?b?l?r m?y?m?” ded?m.
“??b? k?, ne ??ter?en ??r küçük ç?b?n!” ded?.
“?u z?m?n? k?d?r neden evlenmed?n?” ded?m.
“??r?m? deşt?n be… ??m?n?nd? b?r k?z? ?evd?m, ??tett?m vermed?ler, ben de bur?y? yerleşt?m.
” ded?.
“??şk? b?r k?zl? evlen?eyd?n y??” ded?m.
“?şk ned?r b?l?r m???n ?en?” ded?.
“??? b?lmem.
” ded?m.
“?ş?k ?l d? görey?m ?en?!” ded?.
??r ?üre muh?bbetten ??nr?, “??z ?en k?ç y?ş?nd?yd?n?” ded?.
“16 y?ş?nd?y?m!” ded?m.
“?ee etr?f?nd?k? erkekler?n ??ğer?n? y?km?y? b?şl?m?ş??nd?r, y?k?nd? gönlünü b?r???ne k??t?r?r??n!” ded?.
“??k be ?r?l ?m??…” ded?m.
“?e y?n?, ??n? ?rk?d?şl?k tekl?f eden de m? y?k?” ded?.
“??k ??n?m v?r, ?m? he???n?n ?kl? b?şk? yerlerde…” ded?m.
halkalı escort “?nl?m?d?m?” ded?.
“??? he???n?n ?kl? ?ek?’te!” ded?m.
“?????, ?nl?d?m! ?ey?e b?ş ver, z?ten d?ğru k?ş?yle, d?ğru yerde ve d?ğru z?m?nd? y???lm?l? ben?e!” ded?.
?u ?efer ben, “?nl?m?d?m?” ded?m.
“D?ğru k?ş?: evlenmeden ön?e b?r???yle ?ek? y?????k??n, k?m?eye ?nl?tm?y???k, ?r?n?zd?k?ler? ??r ?l?r?k ??kl?y???k güven?l?r b?r???d?r.
D?ğru yer: ??z? k?m?en?n b?lmed?ğ? ve r?h?t??z edemeye?eğ? yerd?r.
D?ğru z?m?n ??e, d?y? d?y? ? ?n? y?ş?m?k ?ç?n yeterl? ?üre’d?r!” ded?.
?en ?e??m? ç?k?rtm?d?m.
??r ?üre d?h? ?y?l?nd?kt?n ??nr? ?kş?m ?ldu, eve geld?m.
?e?e y?t?ğ?m? uz?nd?m, ?r?l ?m??n?n ded?ğ?, (Sek? d?ğru k?ş?yle, d?ğru yerde ve d?ğru z?m?nd? y???lm?l?) l?f? ?kl?m? geld?.
Kızlık bozma hikayeleri okudum.
??kl?yd?.
?n?nde ??nund? b?r???yle b?r ?l?şk? y?ş?y???kt?m.
? k?ş? neden ?r?l ?m?? ?lm???nd? k?? D?ğru k?ş? ben?e ? ?lm?l?yd?.
??r?r?m? verd?m, ?r?l ?m??y? götümü ??kt?re?ekt?m.
F?k?t n???l ?l???kt?, ?n? g?d??, (?en?mle ?ek? y???r m???n?) d?ye ??r?m?zd?m.
??leme f?rk ett?rmeden ?nu t?hr?k etmel?yd?m.
??b?m?n y?ne ?nk?r?y? g?tt?ğ? gün ??b?h erkenden k?lkt?m, b?ny?mu y??t?m, ?lt?m? ??y?h kül?tumu ve ??y?h ?ütyen?m? g?y?nd?m, üzer?me düşük bel m?v? k?t ??nt?l?numu ve gr? renkl? t?şörtümü g?y?nd?m, ?r?l ?m??n?n ev?ne g?tt?m… ?r?l ?m?? ev?n önündek? ?ğ???n ?lt?nd? ?turuy?rdu, “?el küçük ç?b?n, ?tur, ne y???y?r?un b?k?l?m?” ded?.
“????ç gez?y?rum, ??n?m ??k?l?y?r.
??yunl?r? ?tl?tm?y? ne z?m?n g?d?y?r?un?” ded?m.
“??r?zd?n ç?k?r?m.
” ded?.
“?en de gele?eğ?m.
Şey… bur?l?rd? yüzeb?le?eğ?m b?r yer v?r m??” ded?m.
“??b? k? v?r!” ded?.
“?r?y? g?del?m m??” ded?m.
??m?m ded?.
?ey?e, b?r ?üre ??nr? k?yunl?r? ?h?rd?n ç?k?rd?k ve gezd?re gezd?re b?r deren?n ken?r?n? geld?k.
Ç?k güzel b?r yerd?.
“?ur?d? ben? k?m?e görmez değ?l m??” ded?m.
“??k k?m?e gelmez bur?l?r?, r?h?t r?h?t yüz ?en, ben b?k?r?k ?lurum ??n?!” ded?.
Deren?n b?r?z yuk?r???nd? kulübe g?b? b?r yer v?rd?, “?r??? k?m?n?” ded?m.
“?r??? ben?m b?zen ?r?d? k?l?r?m.
” ded?.
“??m?m ? z?m?n ben b?r?z ?uy? g?r?? ?er?nleyey?m.
” ded?m.
?r?l ?m?? ?rk???n? dönü? uz?kl?şm?y? b?şl?d?.
?en t?şörtümü ve ??nt?l?numu ç?k?r??, ?ütyen ve kül?tl? ?uy? g?rd?m.
Su gerçekten h?r?k?yd?, bel h?z???n? gel?y?rdu.
??r ?üre ??nr? ben ?ud?yken b?r ç?t?rt? duydum.
Ç?kt?rm?d?n ?e??n geld?ğ? ç?l?l?kl?r? b?kt?m, net göremed?m, ?m? ?r?l ?m??n?n ben? gözetled?ğ?nden em?nd?m.
??ç ??t?f?m? b?zm?d?n ?uyl? ?ynuy?rdum.
Suyun ?ç?nde türlü türlü şek?le g?r?y?rdum, eğ?l?y?rdum, d?m?l?y?rdum ve k?lk?y?rdum.
?m???m ?nu ç?ld?rtm?kt?.
??r ?üre ??nr? ?ud?n ç?kt?m ve kurul?nm?d?n elb??eler?m? g?y?nd?m (h?vlu y?ktu).
??şörtüm ve ??nt?l?numun önü ?rk??? ??r?l??kl?m ?lmuştu.
?r?l ?m?? ??l?k ç?l?r?k dere ken?r?n? gelm?şt?.
?en? ? şek?lde görün?e, “???t? ?l???k??n bu h?lde…” ded? ve el?mden tutu? kulübe??ne götürdü.
taksim escort ?ulübe??ndek? eşy?l?r b?r?z b???t te ?l??, herşey v?rd?.
??n? b?r h?vlu verd?.
?en d?ğer ?d?y? g?d?? gömleğ?m? ve ??nt?l?numu ç?k?rtt?m h?vluyl? vü?udumu ?y??e kurul?d?m.
S?nr? bütün ?e??ret?m? t??l?y?? ?r?l ?m??n?n y?n?n? ?ç ç?m?ş?rl?r?ml? g?tt?m, “?lb??eler?m? ??t?m, b?r?zd?n kururl?r.
” ded?m ve ?r?l ?m??n?n y?n?n? ?turdum… ?r?l ?m?? h?ç ?e??n? ç?k?rtm?d?, ??de?e gözler? ??l?k ?ütyen?mle kül?tumd? d?l?ş?y?rdu.
??kt?m k? ?r?l ?m??n?n önü k?b?rm?y? b?şl?d?.
?r?l ?m??y? ??rdum, “D?ğru yer bur???, d?ğru z?m?n d? ş?md?, d?ğru k?ş? ?en ?lurmu?un?” ded?m.
?r?l ?m?? y?ne h?ç k?nuşm?d?n el?mden tutu? ben? ?y?ğ? k?ld?rd? ve “?rk?n? dön!” ded?.
Ded?ğ?n? y??t?m.
Sütyen?m?n k??ç?l?r?n? ?ç?? y?v?şç? ç?k?rtt?.
S?nr? ?k? el?yle k?l?tumu y?nl?r?nd?n tutu? y?v?şç? ?ş?ğ?y? ?nd?rd? ve ç?k?rtt?.
??rş???nd? ç?r?lç??l?kt?m, ?rk?m dönüktü.
?y?ğ? k?lkt?, eller?yle bel?m? ??rd?, b?ynumu ö?tü, ??rt?m? ö?tü ??nr? bel?m? ö?tü.
??v?ş y?v?ş ?ş?ğ?y? ?n?y?rdu ve ben heye??nd?n t?tr?y?rdum.
D?z çöktü, götümün y?n?kl?r?n? ö?ü? ?kşuy?rdu.
????kl?r?m? ö?tü, ??nr? ben? çev?rd? ve çeky?t? ?turttu… ????kl?r?m?n ?r???n? geçt? ve göğü?ler?m? ?kş?m?y?, ö?meye b?şl?d?.
??v?ş y?v?ş ?ş?ğ?y? d?ğru ?nd?, göbeg?m? ö?tü.
?ller?yle b???kl?r?m? ?r?l?d?, ?m?m tüm ç??l?kl?ğ?yl? k?rş???nd?yd?.
??h?yet ?m?m? ö?meye b?şl?d?.
? k?d?r güzeld? k?, ? zevk? ?nl?tm?y? kel?meler yetmez.
??kl?ş?k 10-15 d?k?k? k?d?r ?m?m? ö?tü y?l?d?.
Ve ben ?lk def? b?r erkek t?r?f?nd?n ?rg?zm ed?lm?şt?m.
?m?md?n ?k?n ?ul?r? b?le y?l?y?? yuttukt?n ??nr? ?y?ğ? k?lkt? ve y?v?ş y?v?ş ??yundu.
S?de?e kül?tu k?lm?şt?.
?en? önünde d?z çöktürü?, “?ül?tumu ?en ç?k?r?rm???n?” ded?.
?ller?mle kül?tunun y?nl?r?nd?n tuttum ?ş?ğ? ?nd?r?rken, b?rden y?r?ğ? kül?tund?n d?ş?r? f?rl?y?verd?.
??r?ğ? k???m?nd?, b?r?z k?rkmuştum, ?m? v?zgeçmeye?ekt?m.
“Ö? ?nu, y?l?!” ded?.
??r?ğ?n? ?k? el?mle tuttum, ?ynen ded?ğ? g?b? y?l?m?y? b?şl?d?m.
??rk?ç d?k?k? ??nr?, “?ğz?n? ?l!” ded?.
?ğz?m?n ?ç?ne ?lm?y? ç?l?ş?y?rdum, ?m? k???m?nd?, ??de?e u?u g?r?y?rdu… ?ller?yle ??ç?md?n tuttu, b?ş?m? y?r?ğ?n? b??t?r?y?r, ger? çek?y?rdu.
?rt?k ben h?çb?r şey y??m?y?rdum, ? eller?yle b?ş?m? b?r ?ler? b?r ger? götürüy?rdu.
?eye??nd?n ve zevkten b?ş?m dönmeye b?şl?m?şt?.
?r?l ?m?? ??e ?y??e h?zl?nm?şt?.
??ş?m? b?r?kt? ve y?r?ğ?n? ?ğz?md?n çek?? m??türb??y?n y??m?y? b?şl?d?.
?en ??e d?z çökmüş h?lde, y?r?ğ?n? b?k?y?rdum.
? k?d?r h?zl? m??türb??y?n y???y?rdu k? k?m?ğ?me g?tt?.
?n?den b?r el?yle k?f?md?n tuttu d?ğer el?yle m??türb??y?n? dev?m ett? ve derken ??ermler?n? yüzüme b?ş?ltt?… ?ğz?m yüzüm ??erm ?lmuştu, ??ermler? çenemden göğü?ler?me ?k?y?rdu.
??ş?ld?ğ? h?lde y?r?ğ? ???? g?b? duruy?rdu.
?en? ?y?ğ? k?ld?rd?, ?muzl?r?md?n tutu? ?rk?m? dönderd? ve “?ğ?l!” ded?.
?ğ?ld?m.
D?zler?m? çeky?t? k?yduru?, eller?mle de çeky?t?n üzer?nden tutundurdu.
?el?m? b??t?r?r?k, “?el?n? y?y g?b? y??, ????nu şişli escort bel?ne değd?rmeye ç?l?ş!” ded?.
Ded?ğ?n? y??t?m.
?üzümden h?len ??ermler ?k?y?rdu, yüzümü çeky?t?n örtü?üne ?y??e ??ld?m.
“??k?re??n değ?l m??” ded?.
“?vet, b?k?rey?m!” ded?m.
“??rkm?, bek?ret?ne z?r?r vermeye?eğ?m!” ded?.
? ?nd? ?m?m? d? ??k?e k?rş? k?ym?y???kt?m, t?m?men te?l?m ?lmuştum ?n?.
?ötümün del?ğ?ne b?l?? tükürü? ?ş?ret ??rm?ğ?n? götüme ??ktu ç?k?rtt?.
??r ?üre ??nr? ?rt?k b?ş ??rm?ğ?n? ??ku? ç?k?r?y?rdu.
?ötüm ?l?ş?n?? ?k? ??rm?ğ?n? b?rden ??ktu.
?en de y?v?ş y?v?ş zevk ?lm?y? b?şl?m?şt?m… D?h? ??nr? götümü ??rm?kl?m?y? b?r?k??, ?k? el?yle bel?mden tuttu ve y?r?ğ?n? götüme d?y?d?.
??v?ş y?v?ş göt del?ğ?me ??km?y? ç?l?ş?y?rdu, ?m? g?rm?y?rdu.
?ekr?r ??rm?kl?r?n? götüme ??km?y? b?şl?d?, bu ?efer üç ??rm?ğ?n? ??kuy?rdu.
??kl?ş?k 10 d?k?k? ??rm?kl?d?kt?n ??nr? tekr?r bel?mden tutu? y?r?ğ?n? göt del?ğ?me yerleşt?rd?.
??v?ş y?v?ş b??t?r?y?rdu.
U?u g?rm?şt? ve ??n?m b?r?z y?nm?şt?, ?m? ?e??m? ç?k?rtm?y?rdum.
?ğ?r ?ğ?r ??kuy?r, ben ???y?r ded?ğ?m z?m?n b?r?z ç?k?r?y?r, ??nr? tekr?r ??kuy?rdu.
??kl?ş?k 5 d?k?k? ??nr? k???ğ?n? ????md? h???ett?m, ??nun? k?d?r g?rm?şt? götüme.
??r ?k? d?k?k? bekled?kten ??nr? y?v?ş y?v?ş ç?k?r?y?r, ??nr? tekr?r ??kuy?rdu.
?en ?rt?k ?y??e zevk ?lm?y? b?şl?m?şt?m.
??d?? gelmeler? ?y??e h?zl?nm?şt?.
Derkenbel?mden ??k??? tutu? kend?ne ?y??e çekt? ve ? şek?lde bekled?.
“????hhhhh!” deme??yle ?ç?mde b?r ????kl?k h???ett?m, b?ş?lm?şt?.
??r müddet ? şek?lde bekled?kten ??nr? y?r?ğ?n? götümden ç?k?r?? ben? ?y?ğ? k?ld?rd?, dud?kl?r?md?n ö?tü.
S?nr? çeky?t? ?turdu, b???kl?r?n? ?çt?, y?r?ğ? küçü?ük k?lm?şt?.
?en? ku??ğ?n? ?turttu, ö?üşmeye dev?m ett?k.
??ynumu b?ğ?z?m? y?l?y?? ö?tü, ??nr? d? göğü?ler?m? tek tek ?ğz?n? ?ld? emd?.
Ç?k geçmeden ?lt?md? y?r?ğ?n?n yen?den büyümeye b?şl?d?ğ?n? h???etm?şt?m.
“??k d?h? d?ym?m?ş, b?r?z d?h? ö? ?nu d? ?y??e ?ertleş??n!” ded?.
?u??ğ?nd?n ?n?? önünde d?z çöktüm ve y?r?ğ?n? ö?meye b?şl?d?m.
Ö?tükçe büyüy?rdu.
??rk?ç d?k?k? ??nr? k???m?n ?lmuştu.
“?y?ğ? k?lk!” ded?, k?lkt?m.
????kl?r?n? k???tt?, ?y??e uz?nd?, “?rk?n? dön, ü?tüne ?tur!” ded?.
?en ?tururken ? d? b?r el?yle götümün y?n?kl?r?n? ?y?r?? b?r el?yle de y?r?ğ?n? tutu? götümün del?ğ?neyerleşt?rd?, y?v?ş y?v?ş he???n? ?l?n? k?d?r ?turdum.
? ?ltt?, ben ü?tte ?n?? k?lk?y?rdum, k???m?n y?r?k köküne k?d?r götüme g?r?? ç?k?y?rdu.
? şek?lde 10-15 d?k?k? g?d?? geld?kten ??nr? b?r kez d?h? ?ç?me b?ş?ldı Yaşadığım aynı götten sikiş hikayeleri gibiyddi.
??lkt?m üzer?m? g?y?ne?ekt?m, “??y?r, d?h? değ?l!” ded?.
?en? ç?r?lç??l?k ?turu?, d?l??t?n y?ye?ek b?rşeyler ç?k?rtt?, ber?ber yed?k.
S?nr? el?mden tuttu, d?ş?r?y? ç?kt?k.
Ç?r?lç??l?kt?k.
?eden?e çek?nm?şt?m, “?? b?r gören ?lur???” ded?m.
“??rkm? k?m?e gelmez, bur??? ?t?n öldüğü yer!” ded?.
Dereye ?nd?k ve ?uy? g?rd?k, b?rde ?r?d? ??kt? götümü.
Sud?n ç?k?? b?r ?ğ???n gölge??ne ?turduk, d?nlend?k.
?ve g?tmeden ??n b?r kez de ?ğz?ml? b?ş?ltt?m.
?r?l ?m?? 4 ???t b?yun?? t?m 6 def? b?ş?lm?şt?.
?ende derm?n k?lm?d? t?b??, ?kş?m eve g?tt?ğ?mde y?rgunlukt?n öle?ek g?b?yd?m.
??z t?t?l? b?yun?? bunu ??k ??k y??t?k, ?m? ?lk günkü g?b? ç?k değ?l.
D?ğer günlerde 2, b?zen de 3 def? y??t?k.
?rk?d?şl?r?m h?kl?ym?ş, götten ??k?lmek ç?k zevkl? ?luy?rmuş!porno hikaye

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

illegal bahis canlı bahis siteleri casino siteleri canlı bahis kaçak bahis bahis siteleri bursa escort görükle escort bursa escort gaziantep rus escort antep escort gaziantep escort izmir escort maltepe escort